14 czerwca, 2024

Blog ogrodowy

Poradnik ogrodniczy od Strzypka

Najważniejsze zmiany w prawie – poprawiona taryfa wody polskie

Postępowanie w sprawie wysokości taryfy za wodę w wielu przypadkach kończy się decyzją negatywną ze strony organu regulującego – Wody Polskie. Wielu przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym Wody Polskie odmawiają zatwierdzenia poprawionej taryfy za wodę. W niektórych przypadkach takie postępowanie jest uzasadnione, z drugiej strony może narazić przedsiębiorstwa na straty. Podobnie jest z poprawioną taryfą za ścieki. Wody Polskie ustalają ceny za wodę i ścieki na okres najbliższych trzech lat. Obowiązkiem instytucji wodno-kanalizacyjnych jest przesłanie do Wód Polskich propozycji cen – stawek za wodę i ścieki. Wody Polskie argumentują ten stan rzeczy troską o interesy mieszkańców. Woda jest dobrem ogólnospołecznym i każdego mieszkańca Polski musi być na nią stać – tak wypowiada się w tej sprawie Prezes Zarządu Wód Polskich. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nie mogą zarabiać na mieszkańcach. Okres pandemii koronawirusa pokazał, że to dzięki wodzie możliwa jest walka z wirusem SARS-CoV2. Wody Polskie nie zgadzają się na znaczące podwyżki za wodę i ścieki. Jako najważniejsza instytucja regulująca tę kwestię, stoją na straży racjonalnych stawek za wodę i ścieki. Dostarczanie wody leży w gestii samorządów, ale ostateczna cena za wodę jest konsultowana z Wodami Polskimi, które mogą się na nią zgodzić lub nie. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne zgłaszają do Wód Polskich poprawioną taryfę, ale ostateczna decyzja w sprawie cen za wodę i ścieki przysługuje organowi regulującemu.