14 czerwca, 2024

Blog ogrodowy

Poradnik ogrodniczy od Strzypka

Obniżenie wartości nieruchomości przez sąsiada – porady prawne

Działania podejmowane na działce sąsiada mogą doprowadzić do obniżenia wartości nieruchomości sąsiednich, które bezpośrednio przylegają do niej, a nawet są w pewnej odległości. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji? Jeżeli gmina w decyzji o warunkach zabudowy na działce A planuje np. budowę trasy szybkiego ruchu, dużego bloku osiedlowego albo warsztatu samochodowego, wartość nieruchomości B, C, D… może się zmniejszyć. Właściciele i użytkownicy wieczyści działek B, C, D mogą wtedy żądać od gminy odszkodowania za utratę wartości nieruchomości na skutek decyzji o warunkach zabudowy, która bezpośrednio dotyczy tylko działki A. Właściciele przylegających do działki A gruntów (B, C, D) nie mogą użytkować ich zgodnie z przeznaczeniem.

Działania na działce A mogą poważnie ograniczyć użytkowanie pozostałych działek w sąsiedztwie zgodnie z wolą ich właścicieli. Z tego powodu mogą oni domagać się odszkodowania od gminy. W tym przypadku zgodność z prawem decyzji o warunkach zabudowy nie wyklucza roszczeń właścicieli i użytkowników sąsiednich nieruchomości. Muszą jednak udowodnić, że ich szkoda jest rzeczywista, a nie opierać się tylko na twierdzeniu i domniemaniu. Zebranie materiału dowodowego jest tutaj kluczowe. Nieruchomości sąsiednie, które odczuły skutki warunków zabudowy na działce A mogą domagać się od gminy odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości lub też zgodzić się na wykupienie nieruchomości przez gminę. Władze lokalne mogą również przyznać poszkodowanym nieruchomości zamienne zamiast wykupu gruntów. Decyzja o formie rekompensaty dla poszkodowanych użytkowników i właścicieli gruntów leży wyłącznie po stronie gminy. Nie ma charakteru obowiązkowego.