23 lipca, 2024

Blog ogrodowy

Poradnik ogrodniczy od Strzypka

Prosta Spółka Akcyjna – od kiedy istnieje w polskim prawie i jakie są jej korzyści?

Od niedawna w KSH, czyli Kodeksie Spółek Handlowych, w części dotyczącej spółek kapitałowych znajduje się nowy zapis o Prostej Spółce Akcyjnej. Jakimi zaletami charakteryzuje się ten podmiot?

Nowa spółka handlowa w polskim prawodawstwie

O wprowadzeniu nowej spółki do KSH mówiło się od jakiegoś czasu. Pierwotnie miała zacząć funkcjonować od marca 2021r. jednak finalnie Prosta Spółka Akcyjna do grona spółek kapitałowych dołączyła dopiero 1 lipca 2021r..

Dlaczego warto założyć PSA? Wszystkie informacje znaleźć można na stronie prosta-spolka.pl

Prostą Spółką Akcyjną szczególnie powinni się zainteresować młodzi przedsiębiorcy, twórcy start – upów oraz wszyscy Ci, którzy dotychczas rozważali założenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie korzyści daje założenie PSA?

Proste założenie spółki – Utworzenie tego rodzaju spółki kapitałowej jest możliwe przy pomocy rejestracji on – line, bez wychodzenia z domu. Jest to szybka metoda, idealna dla zabieganych przedsiębiorców.

Nowe podejście do kapitału akcyjnego – PSA nie nakłada barier finansowych wejścia spółki na rynek. Minimalny wymagany kapitał wynosi zaledwie 1zł, natomiast dla porównania próg dla spółki akcyjnej to aż 100 000zł.

Mniejsze wymagania dla akcjonariuszy – Innowacyjnym rozwiązaniem jest rozróżnienie dwóch rodzajów wkładów akcjonariuszy: pieniężnego i niepieniężnego. Wkład niepieniężny może zostać wyrażony w formie świadczenia pracy i usług, czy praw niezbywalnych.

Elastyczność w zarządzaniu – Akcjonariusze mogą dowolnie wybrać między systemem monistycznym w spółce, czyli radą dyrektorów, albo dualistycznym, złożonym z zarządu i rady nadzorczej

Łatwiejsza likwidacja spółki – Procedura zakończenia działalności PSA jest podobna do likwidacji spółki akcyjnej, ale pod pewnymi warunkami pozwala również na przejęcie całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza.