14 czerwca, 2024

Blog ogrodowy

Poradnik ogrodniczy od Strzypka

Spuszczel i kołatek – najpopularniejsze korniki

W Europie oraz na innych kontynentach – oby Amerykach (Północnej i Południowej), w Australii, Nowej Zelandii, Afryce i Australii Spuszczel pospolity oraz Kołatek domowy uznawane są za groźne owady żerujące na drewnie. Kilka pokoleń tych szkodników może doprowadzić do całkowitej degradacji więźby dachowej i innych elementów drewnianych znajdujących się w budynku.

Spuszczel pospolity żywi się głównie drewnem z dachu i poddasza, natomiast Kołatek domowy rozwija się w pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych, jak np. piwnice. Oba szkodniki wywodzą się z rodziny chrabąszczy. Spuszczel pospolity rozmnaża się bardzo szybko. Samica znosi od 100 do 500 jaj, z których w ciągu 5-15 dni wylęgają się larwy szkodnika. Potrafią one żywić się drewnem nawet kilkusetletnim. Przez lata żerowania systematycznie przekształcają drewno z mączkę drzewną. Spuszczel pospolity w dogodnych warunkach, szczególnie w okresie lata od czerwca do sierpnia rozmnaża się intensywnie. Okres wylęgu jaj może jednak trwać i cały rok.

Spuszczel pospolity zwalczanie – jak wygląda w praktyce? Trudno jest usunąć Spuszczela pospolitego przy pomocy domowych sposobów, czy przy użyciu zwykłych środków owadobójczych. Konieczne jest skorzystanie ze specjalistycznych metod w postaci impregnacji xilix gel lub przy pomocy fumigacji (zagazowania pomieszczenia, w których występuje szkodnik). Kołatka domowego można wytępić przy użyciu środków grzybo- lub owadobójczych, korzystając z metody termicznej i specjalnych środków chemicznych. Oba szkodniki są niebezpieczne dla konstrukcji wykonanych z drewna obrobionego. Zaleca się interwencję na wczesnym etapie rozpoznania problemu.