14 czerwca, 2024

Blog ogrodowy

Poradnik ogrodniczy od Strzypka

Zalety i wady biznesu franczyzowego

Według danych, podawanych przez Polską Organizację Franczyzodawców, rynek firm franczyzowych ciągle rośnie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrósł prawie 20-krotnie. Co ważne, wśród nich prym wiodą marki krajowe, głównie z sektorów gastronomicznego, spożywczego i odzieżowego. Jednak zdarzają się też przypadki, gdy przedsiębiorstwa kończą taką współpracę, która wynika tylko i wyłącznie z cech takiego rodzaju biznesu.

Franczyza polega na umowie między dwiema firmami. Pierwsza z nich, franczyzodawca, udostępnia niezbędne materiały, potrzebne do prowadzenia działalności. Natomiast franczyzobiorca zobowiązuje się do przejęcia całej metodologii działań oraz odprowadzania opłat dla głównego przedsiębiorstwa, zgodnie z zapisami w umowie.

Franczyza z punktu widzenia franczyzobiorcy

Najważniejszą zaletą dla franczyzobiorcy jest korzystanie ze sprawdzonego pomysłu na biznes, gdyż głównymi przedsiębiorstwami są znane marki, które posiadają już ugruntowaną pozycję na rynku. Nie ponosi też wydatków związanych z marketingiem, korzystając z reklam większej firmy.

Franczyzobiorca korzysta nie tylko z know-how, ale też posiada dostęp do najnowszych materiałów, korzystając z codziennej pomocy czy też regularnych szkoleń. Interesujesz się franczyzą? W takim razie odwiedź ten portal o franczyzie. Franczyzodawca służy wsparciem przy doborze lokalizacji, kontroluje postępy i zajmuje się rekrutacją pracowników.

Aby rozpocząć biznes nie trzeba posiadać dużego kapitału początkowego. Przedsiębiorca nie ponosi dużego ryzyka, zyskując przy tym wiarygodność, tak potrzebną w biznesie. Franczyzobiorca, dzięki współpracy z dużym przedsiębiorstwem, uzyskuje dobre warunki współpracy z dostawcami, dlatego że tym zajmuje się główna firma.

Z drugiej jednak strony, franczyza często jest traktowana jako zagrożenie. Pomimo niewielkich funduszy na rozpoczęcie działalności, musi je przeznaczyć na opłatę za udzielenie licencji oraz odprowadzać określony w umowie procent od obrotów. Na jego głowie często pozostają koszty utrzymania miejsca prowadzenia działalności czy utrzymywania pracowników.

Franczyzobiorca może zapomnieć o kreatywnych rozwiązaniach. W umowie zobowiązuje się do prowadzenia biznesu zgodnie z modelem franczyzodawcy, który jednocześnie podlega jego kontroli. Każda zmiana musi zostać zaakceptowana przez inne przedsiębiorstwo. Listę firm gdzie możesz zacząć swój franczyzowy biznes znajdziesz odwiedzając ten rozbudowany katalog franczyz.

Błędy marki odbijają się na kondycji finansowej franczyzobiorcy. Widoczny staje się odpływ klientów, co przełoży się na mniejsze zyski i mniejsze wpływy na konto głównego przedsiębiorstwa.

Franczyza z punktu widzenia franczyzodawcy

Franczyza to najprostszy sposób na rozwój marki. Zwiększa się ilość kanałów dystrybucyjnych, przez co rozszerza się rynek i dostęp do większej liczby klientów. W ten sposób ograniczane zostają wpływy konkurencji.

Franczyzodawca, poprzez sukcesywne zwiększanie swojej sieci sprzedawców, zyskuje nowych partnerów biznesowych. Udostępnianie know-how sprawia, że zarządzanie poszczególnymi podmiotami spada na franczyzobiorców. Zauważalnie spadają koszty związane z administracją. Z drugiej strony, im więcej punktów, tym trudniejsza kontrola nad nimi. Ograniczony zostaje wpływ na sprzedaż produktów.

Ciężko także zweryfikować potencjalnego partnera. Nieuczciwy kontrahent przełoży się na odbiór marki przez klientów. A sama firma może przejąć know-how i wykorzystać je przeciwko głównemu przedsiębiorstwu.